Enllaços 2023-12-21T19:21:27+00:00

Practica i aprèn

Hi ha una recompensa darrere de cada esforç

Repàs de senyals

P-11

Situació d'un pas a nivell sense barreres

Perill per la presència immediata d’un pas a nivell sense barreres.

R-3

Calçada amb prioritat

Indica als conductors dels vehicles que circulin per una calçada la seva prioritat en les interseccions sobre els vehicles que circulin per una altra calçada.

R-4

Fin de prioritat

Indica la proximitat del lloc en què la calçada per la qual es circula perd la seva prioritat respecte a una altra calçada.

R-5

Prioritat al sentit contrari

Prohibició d’entrada en un pas estret mentre no sigui possible travessar-lo sense obligar els vehicles que circulin en sentit contrari a aturar-se.

R-6

Prioritat respecte al sentit contrari

Indica als conductors que, en un pròxim pas estret, tenen prioritat en relació als vehicles que circulin en sentit contrari.

R-100

Circulació prohibida

Prohibició de circulació de tota classe de vehicles en els dos sentits.

R-200

Prohibició de passar sense aturar-se

Obligació de detenció per la proximitat segons s’indiqui (duana, policia, peatge…). Possibilitat d’existència de mitjans mecànics de detenció.

S-11

Calzada de sentido único

Indica que els vehicles han de circular en el sentit indicat per la fletxa, i que està prohibida la circulació en sentit contrari.

S-16

Zona de frenat d'emergencia

Indica la situació d’una zona d’escapament de la calçada, condicionada perquè un vehicle pugui ser detingut en cas de fallada del seu sistema de frenada.

S-33

Senda ciclable

Indica l’existència d’una via per a vianants i cicles, segregada del trànsit motoritzat, i que discorre per espais oberts, parcs, jardins o boscos.

Ja saps si ets apte?

Accedeix a la pàgina de la DGT per saber el resultat del teu exàmens

Ves-hi!